За SBA 

 

Мостът между Вас и Вашия служител за времмена заетост: нашият екип

Всички наши служители споделят 4 основни ценности: прогрес, ангажимент, отговорност, сътрудничество. Това ни позволява да изградим мост между Вас и Вашите служители с гъвкаво работно време. Нашият екип се състои от еднакъв брой международни и холандски служители. Това не е случайно. По този начин осъществяваме връзка между търсенето и предлагането, поддържаме активен контакт с клиентите и служителите с гъвкава заетост, предоставяме на хората работа и гарантираме продуктивността на клиента.

Подобряване на качеството на изпълнение

SBA Flex специализира във внедряването на временни работници, главно от страните от Източна Европа, включително Полша, Румъния и Балтийските страни. Знаем, че много сезонно наети работници срещат трудности при избора на най- добрата агенция за заетост. Нещото, което може да помогне да се направи правилния избор е да се избере агенция, която е член на ABU - Холандската федерация на частните агенции за заетост. Това е гаранция за достойни условия на труд и наемане на работа.
 

Жилище

SBA Flex е наясно, че намирането на правилното жилище далеч от дома може да не е никак лесно. Можем да помогнем и в уреждането на това. Всеки временно зает работник има правото да търси сам жилище или да остави тази задача на нас. Искате ли да научите повече за жилищата, предоставяни от SBA Flex? Молим да отидете на www.flexhousing.nl.