Отказ

Отговорност

Собственикът на уебсайта има за цел да предоставя на потребителя на този сайт информация, която е коректна и актуална. Все пак, е възможно е да се случи информация на този уебсайт да не е актуална и/или пълна / или правилна. Собственикът на уебсайта не може да носи отговорност за щети и разходи, възникнали в резултат на тази информация, тъй като не е била актуална и/или пълна/ или правилна.

Поверителност

Собственикът на уебсайта уважава поверителността на всички посетители на този уебсайт. Когато се изиска от Вас да попълните лични данни/информация, Вашите данни ще бъдат третирани поверително и ще използваме тези данни за да Ви предоставим съществена и необходима информация. Тази информация може и ще бъде използвана за информирането на трети страни, които е нужно да бъдат информирани, в противен случай няма да сме в състояние да Ви предоставим цялата информация и необходимите документи. Попълвайки Вашите данни и изпращайки ги до нас, Вие автоматично се съгласявате с това.

Авторски права

Не е разрешено да се използва нищо от този уебсайт без писменото разрешение на собственика на този уебсайт. Все пак, ако е необходимо изтегляне за лична употреба за да се разгледа нещо или се нуждаете да принтирате информация за лична употреба, имате разрешение да го направите. Когато потреблението е професионално мотивирано, употребата на изтегляния не се толерира.