Vraag / Opmerking mbt Loonstrook

Този формуляр е предвиден за временно наети служители, ако имате въпрос или коментар. Молим да попълните следната информация колкото е възможно най- изчерпателно.

Ще се опитаме да разрешим Вашия въпрос или коментар в рамките на 5 дена. Ако този период е по- дълъг, ще Ви информираме на посочения имейл адрес.