декларация за поверителност SBA Holding

Тази декларация за поверителност на SBA Holding B.V. и неговите дъщерни дружества, наричани по- долу заедно с името SBA Holding. SBA Holding обработва Вашите лични данни за да е в състояние да Ви предостави услуги и да изпълнява своите задачи възможно най- ефективно и ефикасно.

SBA Holding придава голямо значение на правилното обработване на Вашите лични данни. Следователно, също ги обработваме внимателно и ги защитаваме. Можете да разчитате на факта, че Вашите данни са на безопасно място с SBA Holding, както и че спазваме приложимите законови разпоредби.

Защо SBA Holding подготви таза декларация за поверителност?

Тази декларация за поверителност описва, как използваме Вашите лични данни. Това показва, кои от Вашите лични данни обработваме, за какви цели, кой има достъп до данните, как ги съхраняваме, на кой ги прехвърляме и какъв контрол имате по отношение на цялото обработване. Вашите интереси са винаги нашия топ приоритет!

Какво представляват личните данни?

Личните данни са всички данни, с които може да се проследи физическо лице, т.е които Ви представляват. Примерните лични данни включват: вашето малко име, адрес, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес и биометрични данни. Тези данни ги получаваме от Вас, например, когато попълните формуляр, като ни изпратите писмо или имейл, или когато ни се обадите. Понякога също така ни предоставяте Вашите лични данни, когато посещавате уебсайта на SBA Holding (като sbaflex.com или sbaflex.pl), например, под формата на IP адрес или бисквитка.

Когато споделяте Вашите данни със SBA Holding или когато трета страна го прави, ние обработваме данните. Тази концепция за обработване е обширна и включва основно, събирането, съхранението, консултацията, изтриването, употребата и разкриването на данните на трети страни. “Обработването” означава също изтриване или унищожение.

За какво се отнася декларацията за поверителност?

Декларацията за поверителност се прилага за всички лични данни, които SBA Holding обработва като част от предлагането на услуги.  

Кои лични данни обработва SBA Holding?

Ние можем да обработваме личните данни на всички лица, с които работим или които посещават нашия уебсайт. Това включва, основно, (възможни) временно наети служители, командировани служители, служители в системата за заплати и служители на SBA Holding. Също така обработваме лични данни на лица за контакт на нашите (възможни) клиенти, бизнес клиенти, доставчици или бизнес партньори.  

Важно: ако, в качеството ни на организация или компания, ни предоставите личните данни на Вашите служители, сте задължени да информирате Вашите служители за приложимите законови разпоредби. Можете да предоставите на Вашите служители тази декларация за поверителност. По този начин, те ще знаят, как точно SBA Holding използва техните лични данни.

Кой е отговорен за обработката на личните данни?

Администраторът на Вашите лични данни е SBA Holding B.V., с регистриран офис в Тилбург/ Tilburg, Boogschutterstraat 5. Администраторът е страната, която легално и официално решава, дали или не и как личните данни ще бъдат обработени, за каква цел и по- какъв начин.

За какво SBA Holding използва личните данни?

SBA Holding може да обработва Вашите лични данни, само ако има законен интерес да го направи.  Законните интереси, включващи основата за обработката на личните данни:
 

 • Вашето съгласие. Можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие;
 • обработките на Вашите данни е необходима за представянето на хората;
 • обработката на Вашите данни е необходима за спазването на правното задължение;
 • обработката на Вашите данни е необходима за борба със сериозна заплаха за Вашето здраве; и
 • обработката на Вашите данни е необходима за целите на законовия интерес на SBA Holding, където подобни интереси не биват превишени от Вашите интереси. 
   

SBA Holding обработва личните данни за да извърши своите бизнес операции по ефективен и ефикасен начин, в частност като част от следните дейности: 

 • анализ и оптимизация на онлайн медииКогато посещавате нашия уебсайт, се свържете с нас през социалните медии или използвайте нашето приложение, ние събираме информация според вида на Вашето устройство или браузър, или според начина на употреба на нашия уебсайт или приложение. Тази информация ни помага да подобрим нашия уебсайт, комуникация и приложение, за Вашето удобство като потребител и да ни предоставите възможно най- добрата услуга.
 • Предоставяне на услуги човешки ресурсиСъбираме и обработваме данни на кандидати за работа, (възможни) кандидати и временни служители за да предоставим нашите услуги човешки ресурси, включително услуги на агенции, командировки, разплащане на заплати, подбор на персонал и селекция, наемане на служители и назначаване на служители от трети страни, развитие на личността и заетостта, реинтеграция, кариерни консултации и преквалифициране, консултации, планиране и ЧР/администриране на плащания.
 • Поддържане на бизнес контактиОбработваме личните данни на лица, работещи за компании с които си сътрудничим за да представим оферти и/или информация за предоставени услуги и други дейности с цел поддържането на бизнес контакти и сключване, както и поддържане на договори за поръчка.
   

В общи линии, събираме и обработваме Вашите данни само за целите на изпълнението на нашите задачи като агенция за временно наемане на работа и агенции за командироване, като, например, услуги на агенции, командироване, назначаване, разплащане на заплати, посреднически услуги за самоосигуряващи се, подбор на персонал и селекция, развитие на личността и заетостта, администриране на плащания и управление на персонал. В определени случаи, ще Ви помолим да ни предоставите Вашите лични данни за следните цели, наред с другите:
 

 • за влизане и поддържане на връзката служител- работодател или персонал/агенция за наемане с Вас, както и за представянето на услуги за администриране по отношение на финанси, персонал, време, отсъствия и/или плащания в това отношение.
 • за влизане и поддържане на връзката, чиито фокус е придобиването/изпълнението на поръчки, както и за предоставяне на услуги за администриране на финанси.
 • за оценка, дали дадено лице е подходящ/а за дадена позиция или изпълнението на задача, за преценка на подготовката и за връзка с (възможен) клиент(и) и/или партньор(и) или представянето им на тях.
 • да действа като агенция, когато приемете работната позиция, да предоставя кариерно и/или консултация за професионално развитие и/или други (свързани с работата) услуги, включително, наред с другите, обучение, с цел намирането на клиенти, възлагане на изпълнение на работа с клиенти или спечелването на възлагания на работа за Вас. 
 • да е в състояние да сключва, да извършва и изпълнява договори с Вас, нашите клиенти и/или партньори.
 • да Ви държи информирани за нашите услуги и други дейности, така че да ги направим подходящи на Вашите желания и характеристики (например, като Ви изпращаме известия за оферти за работни позиции).
 • за управление на целите, генерация на информация, управление на доклади, изпълнение на пазарни анализи, (външни и вътрешни) проверки, одити и проверки, извършвани от одитори експерти и за поддържане на качеството и безопасността в нашата компания.
 • за гарантиране на Вашия достъп до нашия затворен уеб портал, като използвате Ваш собствен акаунт.
 • да се спазват приложимите закони и законови разпоредби и/или отпускане на средства и намаления на вноските, например, в контекста на идентификацията или плащането на такси и национално осигурителните вноски.
 • да се спазват законоустановените задължения по отношение на реинтеграцията и изискванията на националните власти с цел помагане на намиране на работа за тези, които срещат трудности на пазара на труда.
 • да са в състояние да Ви изпращат персонализирани съобщения и специални оферти, които отговарят на Вашите лични интереси, на базата на информацията, която сте споделили с нас и информацията, която сме събрали с бисквитките или сравняване на техники по отношение на Вашата употреба на уеб порталите на SBA Holding/социални медии/блогове.
 • за подобряване на нашите продукти и услуги (например чрез нашия уебсайт и затворен уеб портал) или за разрешаването на (технически) проблеми, които се появяват, когато използвате уебсайта или нашите услуги.

Обработваме Вашите лични данни само за определени цели. Ако Вашите данни се използват за други (тясно свързани) законни цели, ще Ви предоставим допълнителна информация в тази връзка и ще предприемем необходимите мерки.

Кои лични данни обработваме?

При регистрацията:

 • малко име и фамилия, адрес, местожителство,  имейл адрес и други данни за контакт,
 • дата и място на раждане, възраст, пол
 • автобиография (CV), информация за образованието, стаж и професионален опит,
 • данни за обучението и курсове и/или тестове, които сами сте направили или чрез нас, 
 • данни за готовност и ваканции,
 • други данни, които са (или може) да са важни за оценката на Вашата работоспособност, като препоръки и сертификати, паспортна снимка и видео (презентация), на доброволни начала.

Кога можете да започнете да работите за нас/ ако работите/ сте работили за нас:

 • националност, ЕГН, документ за идентификация, разрешително за работа,
 • други данни, свързани с регистрацията на персонал, ведомости и отсъствия.

Как SBA Holding обработва личните данни?

По внимателен, безопасен и конфиденциален начин. Ето как обработваме Вашите лични данни. С оглед на това SBA Holding е подготвил съответната политика.
 

Надзор на обработването на лични данни

Условия за ползване, приложими за защитата на Вашите лични данни, които са заложени в Общия регламент за защита на данните. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) [Орган за защита на личните данни] надзирава спазването на тази регулация. 

Ако считате, че не съответстваме или не спазваме достатъчно разпоредбите на тази декларация за поверителност, имате право да подадете жалба до Органа за защита на личните данни. Детайли за контакт:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Безопасност

За да защитим поверителността и конфиденциалността на вашите данни, SBA Holding предприема подходящите технически и организационни мерки. Ние използваме безопасни методи за да предотвратим злоупотреба или неоториизран достъп до Вашите лични данни, като управление на достъпа, защитни стени и сървъри, криптираме определени видове данни, като финансова информация и други чувствителни данни.

В допълнение, за да подсигурим нашите системи, ние също се стремим към ограничаване на достъпа до всички данни в рамките на SBA Holding.  Нашите системи са създадени за да се гарантира, че служителите може да виждат информацията, която имат право да виждат.

Докладване на инцидент

Ако случайно откриете или заподозрете, че защитата на Вашите данни не е достатъчна, ще докладваме това на Органа за защита на личните данни. Ако евентуален пробив на Вашите лични данни може да има неблагоприятни или отрицателни последици за Вас, ще Ви уведомим възможно най- бързо. 
 

Конфиденциалност

Считаме, че Вашите данни са винаги конфиденциални. Следователно, всички служители на SBA Holding са задължени да спазват конфиденциалност. Това също се отнася до трети страни, ангажирани от SBA Holding или определени по друг начин за извършването на работа. Лицата, извършващи техническа работа по нашите системи са да спазват конфиденциалност. Накратко, всички лица, които имат достъп до Вашите данни са обвързани със задължение за конфиденциалност. 

Колко време съхраняваме данни?

SBA Holding съхранява Вашите данни не по- дълго от необходимото за целите за които се обработват и не по- дълго от позволеното от закона. Срокът на съхранение на определени данни зависи от вида и целите за които се обработват. Следователно, срокът за съхранение може да варира в зависимост от различните цели. 

Разкритие на трети страни

Никога не разкриваме Вашите данни на трети страни освен ако не е необходимо за изпълнението на договор, ако сме обвързани със законово задължение да постъпим така, или ако сте Вашето съгласие в това отношение. 
    
SBA Holding може да бъде задължен да разкрие лични данни съгласно закони и законови разпоредби, или решения на компетентен съд или в случай на измама или злоупотреба. В този случай, можете да очаквате SBA Holding да Ви предложи пълно съдействие. 
 

Прехвърляне на Вашите данни към страни извън Европейския съюз 
 

SBA Holding няма да прехвърля Вашите данни към компании или отдели, разположени в страни извън Европейския съюз, докато не се утвърди образец на договор за тази цел или не сте подписали заявление, в което сте дали Вашето съгласие за такова прехвърляне. 
 

Личен контакт със SBA Holding

Контактите между Вас и SBA Holding често се извършват по телефон, с формуляри, имейли или социални медии. По този начин, съхраняваме Вашите лични данни, ако това е необходимо за нашите услуги.

Различни начини за контакт

Клиентите все повече контактуват със SBA Holding по имейл, социални медии (Facebook, Twitter) или нашите уебстраници. Понякога се използват също така текстови съобщения и чатове. Естествено, че и голяма част от информацията се обменя по пощата и чрез формуляри за контакт. Възможно е Вие да поемете инициативата за контакт с нас, но също и SBA Holding може да го направи. SBA Holding може да обработи личните данни, предоставени от Вас, например, за да отговори на въпроси, да изпрати оферти или за да подобри качеството на нашите услуги.

Свържете се с SBA Holding по телефона.

Входящите и изходящите телефонни обаждания може да се записват. Правим това, за да сме в състояние да обучаваме, оценяваме и напътстваме нашите служители и да оптимизираме качеството на нашите услуги за да Ви предоставим по-добри такива.

Посетете уебсайта на SBA Holding

Когато посетите нашия уебсайт, съхраняваме Вашия IP адрес, данни на посещение и бисквитки.

Какво правим с Вашия IP адрес?

Всички Интернет потребители имат IP адреси, също така, когато използват Интернет на мобилния си телефон. Не е възможно да се използва Интернет без IP адрес. SBA Holding съхранява Вашите IP адреси за да Ви защити от Интернет измами.

Какво правим с данните от посещение на уебсайта?

Уебсайтовете на SBA Holding съхраняват основни данни от посещението, като данни свързани с най- често посещаваните уебстраници. Благодарение на тази информация, можем допълнително да оптимизираме дизайна на нашата уебстраница. Можем също така да я използваме за публикуване на по- целева информация на нашия уебсайт. По този начин е възможно да подобряваме постоянно нашите услуги. Също така записваме, как нашите посетители управляват уебсайта на SBA Holding. Данните се съхраняват и обработват само по начините на вътрешното прилагане. Използваме ги например за статистически анализи на посещенията, за превенция от измами и да предоставяме персонализирани оферти.

Какво правим с бисквитките?

На нашия уебсайт използваме бисквитки. Бисквитките са елементарен, малък файл, изпращан от страниците на този уебсайт и съхраняван от Вашия браузър на Вашия компютър, таблет, телефон и т.н. (“устройство”).

С Ваше съгласие, поставяме на Вашето устройство “проследяващи” бисквитки. Използваме ги за да проверяваме, кои страници посещавате и след това да създаваме Ваш онлайн профил на поведение. Този профил не е свързан с Вашата фамилия, адрес, имейл адрес и т.н., предвиден е единствено да ни позволи да настроим известия с оферти за работа към Вашия профил, така че те да са възможно най- подходящите за Вас.

Като част от услугата за “Анализ”, Google поставя бисквитки на нашия уебсайт. Използваме тази услуга за да научим, как нашите посетители използват нашия уебсайт и да получаваме доклади в това отношение. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, ако е законосъобразно да се направи така или до степента, в която такива трети страни обработват информацията от името на Google. Ние не можем да контролираме такава употреба. Информацията, събрана от Google се анонимизира до максимално възможната степен. Вашият IP адрес определено не се предоставя. Тази информация се предоставя и съхранява от Google на сървъри от САЩ.

Заличаване на регистрация

Преди да започнете да използвате нашия уебсайт, избирате кои бисквитки можем да използваме. 
Можете да променяте решението по отношение на настройките на бисквитките във Вашия браузър.  
 

Какви права имате?

Ако SBA Holding обработва Вашите лични данни, имате правата, изложени в приложимите законови разпоредби. Обясняваме правата по- долу. 

Информираме Ви за обработката на Вашите лични данни

Преди обработката на Вашите данни, SBA Holding Ви предоставя информация за нашата идентичност, цели и методи на обработката на данни, срокове и условия, регулиращи обработката, Вашите права и как биха могли да засегнат обработката. 
Информацията не трябва да бъде предоставяна, ако сте вече запознати с обработката на данните или ако е невъзможно да Ви информираме или това ще изиска непропорционални усилия от наша страна. 
 

Достъп до Вашите данни

Лицата, регистрирани със SBA Holding, които биха искали да видят, кои от техните лични данни са ни познати, могат да упражнят своето право на достъп.  В този случай, кои конкретни лични данни искате да получавате. 
 

Право на корекция 

Имате правото да коригирате Вашите данни, които не са правилни или не са пълни. Имате правото да коригирате Вашите данни, ако не съответстват на целите, за които се обработват или ако ги обработваме в противовес с приложимите закони. 

Ще Ви уведомим за възможни корекции от трети страни, които са получили Вашите данни от нас, освен ако е невъзможно или ще изиска непропорционално усилие от наша страна. 

Правото за изтриване на данни

Имате също така правото да изтривате определени данни. Например, ако Вашите данни не са повече необходими за целите, за които сме ги получили, ако възразявате срещу тяхната обработка или ако не сме ги обработили законно. Въпреки това, не винаги можем да сме в състояние да изтрием всички Ваши данни, защото ние (можем) имаме задължение да запазим определени Ваши данни. Това се отнася, например за Вашето ЕГН или копието на документа за идентификация, ако работите или сте работили за нас.

Правото за ограничаване на обработката

Имате също така правото за ограничаване на обработката на Вашите данни. Правото на ограничаване на обработката означава, че няма да сме в състояние да (временно) да обработваме или да променяме Вашите лични данни. Това право важи, ако изискате корекция на Вашите данни, ако считате, че Вашите лични данни не са повече необходими за никакви цели, или мислите, че обработката на Вашите лични данни от SBA Holding е назаконна. 
 

Право на възражение 

Може да имате възражения относно обработката на Вашите лични данни от SBA Holding, ако Вашите данни се използват за цели, различни от тези, които са необходими за изпълнението на договор или необходими за изпълнение на законово задължение. Например, ако искате от нас да използваме Вашите лични данни за да Ви предоставяме персонализирани оферти 

Право на преносимост на данните 
 

Ако Вие самите сте ни предоставили Вашите лични данни, имате право на преносимост на данните в определени случаи. Това означава, че ако изискате от нас да направим така, ще получите Вашите данни по структуриран, общоприет и машинночетим формат.  
 

Как можете да упражнявате Вашите права?

Ако искате да упражнявате Вашите права, можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате следните детайли за контакт, или като ни изпратите писмо с Вашето малко име и фамилия, адрес или телефонен номер. Ще Ви отговорим в рамките на един месец. 
Ще изискваме да ни представите валиден документ за идентификация. По този начин, можем да проверим, дали предоставяме личните данни на правилното лице. 

Възможно е да откажем прекомерни заявления за информация. Прекомерните заявления са такива където, например, подавате заявление за информация прекалено често над средното равнище и от необходимото.

Декларация за поверителност

SBA Holding може да изменя тази декларация за поверителност. Беше последно изменена на 24 май 2018.

Най- актуалната версия е винаги достъпна на www.sbaflex.com .
 

Ако имате въпроси или коментари относно нашата декларация за поверителност, се свържете с нас: 
 

SBA Holding 
Boogschutterstraat 5
5015BX Tilburg
info@sbaflex.com
privacy@sbaflex.com