Nieuws

SBA Flex: Toen was het twee voor twaalf

Er komt veel op hem af, want SBA Flex bemiddelt mensen vanuit Oost-Europa naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Niet handig nu veel grenzen grotendeels dicht zijn. Maar van de crisis in 2013 stak hij veel op. ‘We waren toen behoorlijk kwetsbaar’, zegt Roland van den Brand (49). ‘Daarop heb ik drastische besluiten genomen. Mijn bedrijf is nu wendbaar en flexibel.’

Desondanks gooit de coronacrisis toch enig roet in het eten. Alle maatregelen die voor ons land gelden, worden immers ook in Polen en Roemenië gevoeld. Rolandlegt uit dat er steeds minder uitzendkrachten deze kant opkomen door het sluiten van de grenzen. En dat medewerkers op buitenlandse kantoren verplicht zijn om thuis te werken wat om de nodige facilitering vraagt. ‘De voorlichting richting de uitzendkrachten is nu ook lastiger’, licht hij toe. ‘Wat mag wel en wat mag niet, daarover moet je helder communiceren. Zeker in de branches waar de vitale processen doorgaan. Mooi om te zien dat de meeste mensen daar gewoon doorwerken. Ze hadden ook de ziektewet in kunnen gaan.’ Het contact met medewerkers is frequenter en intensiever, er zijn extra hygiënevoorschriften en het is ten strengste verboden om met meer dan twee man in de auto te stappen. Desalniettemin haalt zijn team nog steeds klanten binnen, zoals onlangs nog een grote logistieke dienstverlener. Daar is hij blij mee. ‘Maar ik blijf ook contact houden met klanten met wie het nu minder gaat. Die gaan straks ook weer opstarten. Daar moet je dan klaar voor zijn.’

Creatief

SBA Flex, opgericht in 1997, heeft veel grote logistieke bedrijven als klant. Zo’n 80 procent daarvan bevindt zich tussen Breda en Helmond. Daarnaast bedient het grote voedingsmiddelenbedrijven binnen de vlees-, aardappelen- en groente industrie. Met één klant onderhoudt de Schijndelaar een wel heel bijzondere relatie. ‘Dat is een key account met wie we een strategisch partnership hebben en die we al twintig jaar bedienen’, legt Roland zijn relatie uit die hij met het foodbedrijf Vion heeft. ‘We vliegen deze crisis gezamenlijk aan, informeren en ondersteunen elkaar. Je bedrijf valt of staat tenslotte met de mensen met wie je samenwerkt. Over samenwerking gesproken, ik ben geen autoritaire manager. Ik geloof in de kracht van mensen, geef hen ruimte om creatief te zijn.’ Dat het hem zelf ook niet aan creativiteit ontbreekt, bewees hij tijdens de crisis in 2013. In vier jaar tijd halveerde de omzet en bovendien ging een grote klant van hem failliet. ‘Toen was het twee voor twaalf’, vertelt hij. ‘Mede door te lange huur- en leasecontracten en veel lange dienstverbanden van uitzendkrachten die hoge kosten met zich meebrachten.’ Roland nam het drastische besluit om die af te bouwen tot meer kortdurende dienstverbanden. Hetzelfde deed hij vervolgens met zijn huur- en leasecontracten. Vaste medewerkers werden op verschillende rollen en processen ingeleerd. ‘Door deze ingreep zijn we nu wendbaar en flexibel’, stelt hij. ‘Het doel van ons werk is een kwalitatief goede flexschil opbouwen voor de klant. Dát geeft ons bestaansrecht.’

Buffer

Zijn handelen getuigt van visie, voortvloeiend uit lessen die hij leerde. Zoals: heb altijd een plan achter de hand. Wees niet afhankelijk van stakeholders, banken of de overheid. Blijf zelf aan de bal. ‘Maar ik heb makkelijk praten’, reageert Roland. ‘Ik realiseer me goed dat niet alle bedrijven er op dit moment zo in kunnen staan. Het ligt aan de fase waarin je gestart bent, de branche waarin je zit en of je wat vet op de botten hebt. Wij hebben het geluk dat we uit de crisis zijn gekomen, dat we vijf jaar weer hebben kunnen bouwen en dat we mede dankzij een buffer een plan voor de toekomst konden maken.’ In zijn toekomstplan ligt trouwens ook zijn ambitie besloten om zichzelf binnen de organisatie misbaar te maken. Dat lukt hem vrij aardig. Hij plaatst de juiste mensen op de juiste plek en geeft hen steeds meer verantwoordelijkheden in handen. We spreken van vijfendertig medewerkers in Nederland en twaalf in Polen en Roemenië. Roland: ‘Mensen hebben uitdagingen en perspectieven nodig om gemotiveerd te blijven. Dat houdt het werk leuk en boeiend.’

Bron: Regio Business