Nieuws

Column-En hoe dan wel?

Column-En hoe dan wel?

 

In 2017 zagen we een enorme economische groei. Dit vraagt om de inzet van extra arbeid. De groei in de uitzendsector is daarom ook bovengemiddeld. Ook SBA Flex zag het aantal aanvragen afgelopen jaar flink stijgen. Met name sectoren als distributie, logistiek en agrifood maken graag gebruik van de inzet van EU-arbeidsmigranten.

Willen we dat buitenlandse arbeidskrachten in ons land komen werken, dan moeten wij hen goed onderdak bieden. Toch ligt hier de grootste uitdaging voor zowel werkgevers, uitzendorganisaties als huisvesters. Zelf zijn wij wel eens een opdracht misgelopen, omdat we arbeidsmigranten niet de kwaliteit in huisvesting konden bieden, waar wij achterstaan. Buiten het feit dat wij hierdoor omzet mislopen, wordt er ook een rem op de lokale economische groei gezet.

Natuurlijk, we kunnen ervoor kiezen om onze kwaliteits-eisen omtrent huisvesting bij te stellen. De verwachting is namelijk dat het aantal illegaal gehuisveste arbeidsmigranten sterk zal toenemen: huisjesmelkers proppen teveel mensen in te kleine huizen. Maar hier zijn wij niet van. Sterker nog, op de lange termijn levert dit alleen maar leefbaarheidsproblemen voor de arbeidsmigranten zelf op, maar ook voor wijken en buurten.

Naar mijn idee is het hoogste tijd om als Nederland BV de handen ineen te slaan en samen met gemeenten te zoeken naar degelijke woonoplossingen voor arbeidsmigranten. Niet denkend vanuit ‘ja maar’. Het uitgangspunt is: en hoe dan wel? Mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar is daarom om samen met u te zoeken naar duurzame oplossingen.

Alle goeds voor in 2018!

 

Roland van den Brand

Algemeen Directeur, SBA Flex