Последвайте ни
Контакт
SBA Flex Recruitment ul. "William Gladstone" 32 1000 Sofia Center Sofia
SBA Flex Recruitment Boogschutterstraat 5 5015 BX Tilburg Нидерландия
Обратно към SBA за Вас
SBA Flex Head office
Обратно към SBA за Вас
1998

Тогава започна всичко...

Роланд ван ден Бранд стартира SBA Euro с двама съдружници от малко таванско помещение в Тилбург. Фирмата действа като посредник за работници мигранти от Полша, представлявайки производители на плодове в Нидерландия. Идеята за основаването на компанията е породена от все по-тежкия недостиг на работна ръка в градинарските фирми.

SBA Flex History - How it all began
2001 - 2003

SBA Euro отваря първия си чуждестранен клон

SBA Euro отваря първия си международен клон в Полша. Две години по-късно това е последвано от първия клон в Чехия.

SBA-Euro-opens-its-first-foreign-branch
2004

Честни срещу измамни агенции по заетостта

Холандската асоциация на международните трудови посредници VIA беше основана през 2004 г., за да оказва мониторинг на всички компании, които се занимават с осигуряване на персонал, командировки, набиране и изпращане на чуждестранни работници чрез управление на проекти. SBA Flex винаги е показвала силна подкрепа за тази асоциация.

Honest-versus-dishonest-employment-agencies
2004

Постъпвай с другите така, както би искал те да постъпват с теб

През 2004 г. учредихме фондацията SBA Euro Child Support Foundation. Тази фондация се ангажира с осигуряването на социална, хуманитарна и икономическа помощ на болни деца и деца в неравностойно положение от Полша. Един от проектите, които се поддържат от асоциацията, е център за дейности в Тарговски Гори, който осигурява дневни грижи за деца, страдащи от мускулна дистрофия, синдром на Даун и други увреждания.

Do to others as you would have them do to you
2007

Нидерландия отваря границите си за Източна Европа

Отварянето на границите за държавите от Източна Европа, като Полша, позволява на чуждестранни служители да работят в Нидерландия.

The Netherlands opens its borders to Eastern Europe
2007

Безопасността е на първо място

SBA получава VCU сертификат. VCU е официалният за Холандия контролен списък за безопасност и здравословни условия за агенциите за временна заетост и има за цел да се гарантира, че временните работници, които заемат високорискови работни позиции, могат да работят в безопасна и здравословна среда.

Safety first
2008

SBA Euro постига експлозивен растеж

С пет клона в Нидерландия и седем в Източна Европа, SBA Euro е широко призната като международна агенция по заетостта.

SBA Euro shows explosive growth
2011

SBA Flex: хора и труд

SBA Euro сменя името си на SBA Flex. Това име отразява по-точно обхвата на основната ни дейност: осигуряването на персонал от гъвкави чуждестранни работници.

SBA Flex: people and labour
2012

ABU: Силни в осигуряването на персонал

SBA Flex придобива членство в ABU през 2012 г. ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) е холандския съюз на агенциите по временна трудова заетост и представлява интересите на фирмите в сферата на гъвкавата заетост от 1961 г., като е лидер в тази сфера. ABU е основната организация на работодателите в сферата на временната трудова заетост.

ABU: Strong in staffing
2013

Фокус върху основната дейност

След турбулентен период SBA Flex разглежда своята организация с критичен поглед. Процесите и дейностите минават през преработка, като акцентът е връщане към основната дейност.

Focus on core business
2017

SBA Flex се разширява в Румъния

SBA Flex отваря първия си офис в Румъния. През 2018 г. над 280 румънци работят за агенцията за временна трудова заетост.

SBA Flex expands to Romania
2018

20 годишнина на SBA Flex: екипно пътуване до Берлин

SBA Flex отпразнува своята 20 годишнина. За да отбележим това специално събитие, целият ни персонал пътува до Берлин. Нямаме търпение за следващия етап.

Team trip to Berlin
2018

Стабилният растеж продължава

SBA Flex продължава да се развива стабилно. Пазарът на труда се затяга и търсенето на работници мигранти се повишава, отчасти поради застаряващото население на Европа. Вследствие от това се конкурираме повече с Германия, Белгия и Франция, за да убедим работниците да се установят в Нидерландия.

Steady growth continues
2021

Офис в София

Разширяваме обхвата си до София, България, през 2021 г. Буквално изместваме своите граници. Тъй като икономиката на Полша се подобрява с всяка година, поляците вече не търсят толкова усилено работа в Нидерландия.

Office in Sofia
2022

Нарастваща нужда от жилища

Не само пазарът на труда се затяга. Този за жилища също е изключително тесен. Това означава, че намирането на подходящи жилища се превръща в по-важен фокус при осигуряването на нашите услуги. Можете да прочетете повече за това тук.

Кандидатствайте сега