Основни ценности

SBA Flex работи на базата на тези четири основни ценности.
 
  • Първо: ние сме иновативни. Вашият и нашият успех никога не са достатъчни за нас, ние продължаваме да търсим начини за усъвършенстване. И ги откриваме.
  • Две: ние сме отдадени. На нашите временно заети работници, за които се грижим, но не покровителстваме. На нашия персонал, който окуражаваме да се развива, като му предоставяме необходимите средства за това. И на нашите клиенти, на които предоставяме невероятна услуга. 
  • Трето: ние сме отговорни. За света в който живеем, за нашите временно наети работници, за нашия персонал и клиенти. А резултатът от тази отговорност е доброто представяне във всички аспекти.
  • Четвърто: вярваме в силата на правенето на нещата заедно. Едно и едно е равно на три. Защото заедно сме по- силни.