заявление на работодателя

Чрез тази форма, най- учтиво Ви моля да ми изпратите декларация за наемане на работа на имейл адреса, който е споменат по- долу за искания период. В резултат на това, декларирам, че съм попълнил данните в този формуляр правилно и вярно.