Oświadczenie o ochronie prywatności SBA Holding & jej spółek

 Jest to oświadczenie o ochronie prywatności spółek SBA Holding B.V. i jej spółek córek, zwanych dalej łącznie spółką SBA Holding. SBA Holding przetwarza Państwa dane osobowe, by móc Państwa obsługiwać i możliwie jak najskuteczniej i najwydajniej wykonywać swoją pracę.

SBA Holding przykłada dużą wagę do należytego obchodzenia się Państwa danymi osobowymi. Dlatego też starannie je przetwarzamy i chronimy. Mogą Państwo liczyć na to, że Państwa dane są w spółce SBA Holding bezpieczne i że przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych.

Dlaczego SBA Holding przygotowała oświadczenie o ochronie prywatności?

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawiamy, w jaki sposób posługujemy się z Państwa danymi osobowymi. Dowiedzą się stąd Państwo, które Państwa dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach, kto ma dostęp do tych danych, jak je przechowujemy, komu je przekazujemy i jak Państwo mogą sami na to wpływać. Państwa interes jest dla nas na pierwszym miejscu!

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą doprowadzić do osoby fizycznej, a ta osoba to Państwo. Przykładowe dane osobowe to: Państwa imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail i dane biometryczne. Tego typu dane pozyskujemy od Państwa, na przykład gdy Państwo wypełniają formularz, wysyłają do nas list lub e-mail, albo do nas dzwonią. Swoje dane osobowe podają nam też Państwo niekiedy podczas odwiedzin witryn internetowych spółki SBA Holding (takich jak sbaflex.com lub sbaflex.pl), na przykład w formie adresu IP lub pliku cookie.

W momencie, gdy sami dzielą się Państwo swoimi danymi ze spółką SBA Holding lub robi to osoba trzecia, dane te przetwarzamy. Znaczenie pojęcia przetwarzania jest obszerne i obejmuje między innymi: gromadzenie, przechowywanie, przeglądanie, kasowanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobom trzecim. Pod pojęciem „przetwarzania” rozumie się też usuwanie lub niszczenie.

Czego dotyczy to Oświadczenie o ochronie prywatności?

To Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych na Państwa temat, które SBA Holding przetwarza w ramach świadczenia usług. 

Czyje dane osobowe przetwarza SBA Holding?

Możemy przetwarzać dane osobowe wszystkich osób, z którymi mamy kontakt, albo które odwiedzają naszą witrynę internetową. Są to między innymi (potencjalni) pracownicy tymczasowi, pracownicy delegowani, pracownicy zatrudnieni w systemie „payroll” i klienci spółki SBA Holding. Przetwarzamy też dane osobowe osób kontaktowych naszych (potencjalnych) zleceniodawców, klientów biznesowych, dostawców lub partnerów biznesowych. 

Ważne: jeśli jako organizacja lub firma przekazują nam Państwo dane osobowe swoich pracowników, to zgodnie z obowiązującymi przepisami są Państwo zobowiązani poinformować o tym swoich pracowników. Mogą Państwo dać swoim pracownikom to Oświadczenie o ochronie prywatności. Dzięki temu będą oni dokładnie wiedzieć, jak SBA Holding posługuje się ich danymi osobowymi.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest SBA Holding B.V., z siedzibą przy Boogschutterstraat 5 w Tilburgu. Administratorem jest ten, kto formalnie i prawnie decyduje o tym, czy i jak dane osobowe będą przetwarzane, w jakim celu i w jaki sposób.


Do czego SBA Holding wykorzystuje dane osobowe?

SBA Holding może przetwarzać dane osobowe od Państwa jedynie wówczas, gdy ma ku temu prawnie uzasadnioną podstawę. 
Uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Państwa zgoda. Udzieloną zgodę można w każdym momencie wycofać;
 • przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu wykonania umowy;
 • przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu zwalczenia poważnego zagrożenia dla Państwa zdrowia; oraz
 • przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne ze względu na interes SBA Holding, wobec którego Państwa interes nie jest nadrzędny. 

 SBA Holding przetwarza dane osobowe w celu wydajnego i efektywnego prowadzenia działalności, w szczególności w ramach wykonywania następujących działań: 

 • analizowanie i optymalizacja mediów online
  Gdy Państwo odwiedzają naszą witrynę internetową, nawiązują kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych lub używają naszej aplikacji, gromadzimy informacje związane z typem urządzenia, przeglądarki oraz ze sposobem korzystania z naszej witryny lub aplikacji. Informacje te pomagają nam ulepszać naszą witrynę internetową, komunikację oraz aplikację, dla wygody Państwa, jako użytkowników, i aby móc Państwa jak najlepiej obsługiwać.
 • świadczenie usług z zakresu zasobów ludzkich
  Gromadzimy i przetwarzamy dane osób aplikujących o pracę, (potencjalnych) kandydatów i pracowników tymczasowych w celu świadczenia naszych usług z zakresu zasobów ludzkich, w tym pośrednictwa, kierowania do pracy, delegowania, payrollingu, rekrutacji i selekcji, najmowania pracowników i kierowania do pracy pracowników osób trzecich, rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie, reintegracji, doradztwa zawodowego i outplacementu, doradztwa, planowania i administracji personalno-płacowej.
 • utrzymywanie kontaktów biznesowych
  Przetwarzamy dane osobowe osób pracujących dla przedsiębiorstw, z którymi prowadzimy interesy, do składania ofert i/lub udzielania informacji na temat świadczonych usług i pozostałej działalności, w celu utrzymywania relacji biznesowych i zawierania i utrzymania umów zlecenia.

Ogólnie rzecz biorąc, Państwa dane gromadzimy i przetwarzamy jedynie w celu wykonywania naszych zadań jako agencji pracy tymczasowej i biura delegującego swoich pracowników, takich jak, na przykład, pośredniczenie, kierowanie do pracy, delegowanie, payrolling, pośrednictwo dla osób samozatrudnionych, rekrutacja i selekcja, rozwój osobisty i szanse na zatrudnienie, administracja płacowa i zarządzanie personelem. 
W konkretnie określonych przypadkach prosimy o podanie nam Państwa danych osobowych między innymi w następujących celach:

 • by zawrzeć i utrzymać z Państwem relację pracownik-pracodawca lub relację personalną / relację pośrednictwa pracy i prowadzić w tym celu administrację finansową, personalną, godzin, nieobecności i/lub płac.
 • by zawrzeć i utrzymać relację ukierunkowaną na pozyskiwanie/wykonywanie zleceń i prowadzić w tym celu administrację finansową.
 • by ocenić Państwa przydatność do pełnienia określonej funkcji lub wykonania zlecenia, zapisać Państwa gotowość i skontaktować Państwa z (potencjalnym) zleceniodawcą (lub zleceniodawcami) i/lub partnerem bądź przedstawić im Państwa.
 • by pośredniczyć przy podjęciu przez Państwa pracy, oferować doradztwo dotyczące Państwa kariery i/lub doradztwo rozwoju zawodowego i/lub pozostałe (związane z pracą) usługi, w tym, między innymi, szkolenia, by skierować Państwa do zleceniodawców, zlecać wykonanie prac u zleceniodawców bądź zdobywać dla Państwa zlecenia. 
 • by móc zawierać i wykonywać oraz realizować umowy zawarte z Państwem, naszymi zleceniodawcami i/lub partnerami.
 • by informować Państwa o naszych świadczonych usługach i pozostałej działalności, aby móc ją bardziej dostosować do Państwa życzeń i charakterystyki (na przykład przesyłanie powiadomień o ofertach pracy).
 • do celów zarządczych a także generowania informacji i raportów zarządczych, przeprowadzania analiz rynku, kontroli (zewnętrznych lub wewnętrznych), audytów i badań wykonywanych przez biegłych rewidentów, a także wspierania i utrzymania naszej jakości i bezpieczeństwa w firmie.
 • by móc zapewnić Państwu dostęp oraz korzystanie z naszego zamkniętego portalu internetowego przy użyciu własnego konta.
 • by móc wywiązywać się z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych i/lub składać wnioski o dotacje i obniżki składek, na przykład w kontekście identyfikacji lub odprowadzania podatków i składek ubezpieczeń społecznych.
 • by wywiązywać się z ustawowych obowiązków w zakresie reintegracji i zlecenia od organów państwowych, by pomagać w znalezieniu pracy osobom oddalonym od rynku pracy.
 • by móc wysyłać Państwu spersonalizowane wiadomości i oferty specjalne, które odpowiadają Państwa osobistym zainteresowaniom, w oparciu o informacje, którymi się Państwo z nami podzielili, oraz informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie lub porównywalnych technik na temat korzystania przez Państwa z portali internetowych/mediów społecznościowych/blogów spółki SBA Holding.
 • by ulepszać nasze produkty i świadczone usługi (m.in. za pośrednictwem naszej witryny internetowej i zamkniętego portalu internetowego) lub rozwiązywać problemy (techniczne) występujące przy korzystaniu z witryny internetowej lub naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie w podanych celach. 
W przypadku wykorzystania Państwa danych w innych (ściśle powiązanych) celach zgodnie z ustawą udzielimy Państwu bliższych informacji na ten temat i podejmiemy wymagane środki.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przy rejestracji:

 • imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, adres e-mail i inne dane kontaktowe,
 • data i miejsce urodzenia, wiek, płeć,
 • curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym,
 • dane na temat szkoleń i kursów i/lub testów, które przeszli Państwo sami lub za naszym pośrednictwem, 
 • dane dotyczące gotowości i urlopu,
 • inne dane, które są (lub mogą być) ważne w ramach oceny Państwa przydatności, na przykład referencje i świadectwa, zdjęcie paszportowe i wideo (prezentacja) - na zasadzie dobrowolności,

W momencie, gdy Państwo mogą rozpocząć dla nas pracę /pracują/pracowali dla nas:

 • obywatelstwo, numer identyfikacyjny (BSN), dowód tożsamości, zezwolenie na pracę,
 • pozostałe dane związane z rejestracją personalną, płacową i nieobecności.

Jak SBA Holding traktuje dane osobowe?

Starannie, bezpiecznie i z zachowaniem poufności. W taki sposób obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi. W tym celu SBA Holding przygotowała stosowną politykę.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych

Zasady dotyczące ochrony Państwa danych osobowych zostały ustalone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) [Urząd Ochrony Danych Osobowych] nadzoruje przestrzeganie tego prawa. 

W przypadku, gdy Państwa zdaniem nie przestrzegamy postanowień tego Oświadczenia o ochronie prywatności lub robimy to w stopniu niedostatecznym, mają Państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Bezpieczeństwo

Aby chronić prywatność i poufność Państwa danych, SBA Holding podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania nadużyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, takie jak zarządzanie dostępem, firewalle i zabezpieczone serwery, oraz szyfrowanie określonych typów danych, takich jak informacje finansowe i inne dane wrażliwe.

Oprócz tego, że zabezpieczamy nasze systemy, chcemy też ograniczyć w obrębie SBA Holding dostęp do wszystkich Państwa danych.  Nasze systemy są zbudowane w ten sposób, by pracownicy mogli zobaczyć tylko te informacje, do których zostali upoważnieni.

Zgłaszanie incydentów

Gdyby niespodziewanie okazało się, że ochrona Państwa danych osobowych nie była jednak dostateczna, lub gdyby zaistniało takie podejrzenie, zgłosimy to Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Jeśli naruszenie Państwa danych osobowych być może ma dla Państw niekorzystne lub negatywne skutki, możliwie najszybciej o tym Państwa zawiadomimy. 

Poufność

Przyjęliśmy założenie, że Państwa dane mają zawsze charakter poufny. Dlatego wszyscy pracownicy spółki SBA Holding są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Dotyczy to także osób trzecich zaangażowanych przez spółkę SBA Holding lub w inny sposób powołanych do wykonywania prac. Do zachowania tajemnicy są też zobowiązane osoby wykonujące prace techniczne w naszych systemach. Krótko mówiąc, wszystkie osoby mające wgląd w Państwa dane są obarczone obowiązkiem zachowania tajemnicy. 

Jak długo przechowujemy dane?

SBA Holding przechowuje dane nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane i nie dłużej niż zezwala na to prawo. Długość przechowywania określonych danych zależy od ich rodzaju i celów, dla których są przetwarzane. Okres przechowywania może więc być różny dla różnych celów. 

Ujawnianie osobom trzecim

Zdecydowanie nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach wykonania umowy, jeśli mamy taki obowiązek ustawowy lub gdy udzielili Państwo na to zgody. 
    
SBA Holding może też być zobowiązana ujawnić dane osobowe na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych, orzeczenia właściwego sądu lub w przypadku oszustwa lub nadużycia. W takim przypadku SBA Holding zapewnia swoją pełną współpracę. 

Przekazywanie Państwa danych do państw poza Unią Europejską 

SBA Holding nie będzie przekazywać Państwa danych firmom lub oddziałom znajdującym się w państwach poza Unią Europejską, chyba że zawarto w tym celu umowę modelową lub gdy podpisali Państwo oświadczenie, w którym udzielają Państwo zgody na takie przekazanie. 

Kontakt osobisty ze spółką SBA Holding

Kontakty pomiędzy Państwem a SBA Holding są często utrzymywane telefonicznie, za pośrednictwem formularzy, e-maili lub mediów społecznościowych. Przekazywane przy tym przez Państwa dane osobowe zapisujemy, jeśli jest to niezbędne dla naszych usług.

Różne sposoby kontaktu

Klienci coraz częściej utrzymują kontakt ze spółką SBA Holding za pośrednictwem e-maili, mediów społecznościowych (Facebooka, Twittera) lub naszych witryn internetowych. Niekiedy wykorzystuje się też SMS-y i czaty. Naturalnie wiele informacji wymienia się także nadal listownie i za pomocą formularzy. Z inicjatywą nawiązania kontaktu mogą wyjść Państwo, ale też SBA Holding. SBA Holding może przetwarzać przekazywane nam przy tym przez Państwa dane osobowe, na przykład, by odpowiedzieć na pytania, złożyć oferty lub podnosić jakość naszych usług.

Kontakt telefoniczny ze spółką SBA Holding

Przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Robimy to, by móc naszych pracowników szkolić, oceniać i by prowadzić ich coaching, oraz by optymalizować jakość świadczonych usług w celu zapewniania Państwu lepszej obsługi. 

Odwiedzanie witryny internetowej spółki SBA Holding

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, rejestrujemy Państwa adres IP, dane dotyczące odwiedzin i pliki cookie.

Co robimy z Państwa adresem IP?

Wszyscy użytkownicy internetu mają adresy IP. Również w przypadku korzystania z internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego. Korzystanie z internetu bez adresu IP jest niemożliwe. SBA Holding zachowuje adresy IP, by chronić Państwa przed oszustwami internetowymi.

Co robimy z danymi dotyczącymi odwiedzin witryny?

Witryny internetowe spółki SBA Holding zachowują ogólne dane dotyczące odwiedzin, takie jak dane najczęściej odwiedzanych stron. Dzięki tym informacjom możemy w dalszym ciągu optymalizować budowę naszej witryny. Możemy też na ich podstawie umieszczać na witrynie bardziej ukierunkowane informacje. W ten sposób możemy stale ulepszać nasze usługi. Rejestrujemy też to, jak odwiedzający poruszają się po witrynie spółki SBA Holding. Dane te są przechowywane i przetwarzane tylko wewnętrznie. Używamy ich, na przykład, przy analizach statystycznych przebiegu wizyty, do zwalczania oszustw i by móc przedstawiać spersonalizowane oferty.

Co robimy z plikami cookie?

Na tej witrynie internetowej korzystamy z plików cookie. Cookie to prosty, mały plik, przesyłany ze stron tej witryny, który Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na dysku twardym komputera, tabletu, telefonu itp. („urządzeniu”).

Za Państwa zgodą umieszczamy na Państwa urządzeniu „śledzące” pliki cookie. Używamy ich do monitorowania tego, które strony Państwo odwiedzają, aby w ten sposób stworzyć profil Państwa zachowania online. Profil ten nie jest połączony z Państwa nazwiskiem, adresem, adresem e-mail itp., natomiast ma jedynie za zadanie umożliwić uzgodnienie powiadomień o ofertach pracy z Państwa profilem, by były dla Państwa możliwie najtrafniejsze.

W ramach usługi „Analytics“ amerykańska firma Google umieszcza za pośrednictwem naszej witryny pliki cookie. Korzystamy z tej usługi, aby dowiedzieć się, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny i aby otrzymywać na ten temat raporty. Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli będzie do tego zobowiązana prawem lub w zakresie, w jakim osoby te przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu. Informacje gromadzone przez Google są w możliwe największym stopniu poddawane anonimizacji. Państwa adres IP na pewno nie jest podawany. Informacje są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w USA.


Wyrejestrowanie

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny internetowej wybierają Państwo samodzielnie, jakich plików cookie możemy użyć. 
Decyzję można zmienić w ustawieniach plików cookie Państwa przeglądarki.  

Jakie są Państwa prawa?

W przypadku, gdy SBA Holding przetwarza Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu określone prawa. Prawa te objaśniamy poniżej. 

Informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych

Przed przetwarzaniem Państwa danych SBA Holding udziela Państwu informacji dotyczących naszej tożsamości, celów i sposobów przetwarzania danych, zasad regulujących przetwarzanie, przysługujących Państwu praw i tego, jak mogą Państwo wpływać na przetwarzanie. 

Udzielenie tych informacji nie jest konieczne, jeżeli wiedzą już Państwo o przetwarzaniu danych lub jeśli poinformowanie Państwa jest niemożliwe lub wymagałoby od nas niewspółmiernie dużego wysiłku. 

Dostęp do Państwa danych

Osoby zarejestrowane w spółce SBA Holding, chcące uzyskać wgląd w to, które ich dane osobowe są nam znane, mogą skorzystać z prawa dostępu.  Prosimy wówczas o podanie, które konkretnie dane osobowe chcą Państwo otrzymać. 

Prawo do sprostowania danych 

Mają Państwo prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy są one błędne lub niekompletne. Mają też Państwo prawo sprostować dane w przypadku, gdy nie są one odpowiednie do celu, dla którego są przetwarzane, lub gdy przetwarzamy je wbrew przepisom ustawowym. 

Zawiadomimy o ewentualnym sprostowaniu osoby trzecie, które otrzymały od nas Państwa dane, chyba że będzie to niemożliwe lub wymagałoby od nas niewspółmiernie dużego wysiłku. 

Prawo do usunięcia danych

Ponadto przysługuje Państwu prawo do usunięcia określonych danych. Na przykład, gdy Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których je otrzymaliśmy, sprzeciwiają się Państwo ich przetwarzaniu lub gdy dane przetworzyliśmy niezgodnie z prawem. Nie zawsze jednak możemy usunąć wszystkie żądane dane, ponieważ mamy obowiązek (lub możemy mieć obowiązek) przechowywania  Państwa określonych danych. Dotyczy to choćby numeru identyfikacyjnego BSN lub kopii dowodu tożsamości w przypadku, gdy Państwo dla nas pracują lub pracowali.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają też Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Prawo do ograniczenia oznacza, że nie będziemy mogli (tymczasowo) przetwarzać Państwa danych osobowych ani ich zmieniać. Prawo to ma zastosowanie wówczas, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych, gdy uważają Państwo, że dane osobowe nie są już niezbędne do celów lub przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółkę SBA Holding jest niezgodne z prawem. 

Prawo do sprzeciwu 

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę SBA Holding, jeśli Państwa dane są wykorzystywane do innych celów niż niezbędne do wykonania umowy lub niezbędne do wywiązania się z obowiązku ustawowego. Na przykład, gdy nie chcą Państwo, byśmy wykorzystywali dane osobowe do przedstawiania Państwu spersonalizowanych ofert. 

Prawo do przenoszenia danych 

W przypadku, gdy Państwo sami podali nam swoje dane osobowe, w określonych przypadkach przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. Oznacza ono, że gdy Państwo o to poproszą, otrzymają Państwo swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

W przypadku, gdy chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, mogą Państwo w każdym momencie skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych lub wysłać nam list, zawierający Państwa imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Na prośbę odpowiemy w ciągu miesiąca. 

Prosimy o wylegitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości. W ten sposób możemy skontrolować, czy dane osobowe podajemy właściwej osobie. 

Możemy odmówić nadmiernym żądaniom dotyczącym podawania informacji. Nadmierne żądania to takie, gdy na przykład występują Państwo z żądaniami informacji częściej niż wynosi średnia i niż jest to niezbędne.

O Oświadczeniu o ochronie prywatności

SBA Holding może zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Ostatnia zmiana miała miejsce 24 maja 2018 r. 
Najnowszą wersję zawsze znajdą Państwo na www.sbaflex.com.

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt: 

SBA Holding 
Boogschutterstraat 5
5015BX Tilburg
info@sbaflex.com
privacy@sbaflex.com