Nowość

Praca w Niderlandach w czasach zarazy

 

Pandemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich i spowodowała, że chcąc nie chcąc mu-sieliśmy w jednej chwili wprowadzić zmiany w swoim życiu. Szczególnie mocno - ze względu na ogarniającą niepewność - kryzys mógł dotknąć osoby pracujące za granicą obawiające się o swoje zdrowie, strach przed rozłąką z rodziną, a także o byt. Uspokajamy, zachowując najwyższe wymogi związane z walką z wirusem, nadal prowadzimy dla Was rekrutacje, a także zapewniamy Wam pracę w miejscach, w których firmy stosują rygor sani-tarny. Dowiedzcie się, jak dostosowaliśmy się do nowej sytuacji.

Oswoić strach

Kiedy w połowie marca polski premier ogłosił wprowadzenie kontroli na granicach, a następnie obowiązkową 14-dniową kwarantannę, (z której od 16 maja zwolnieni są m.in. Polacy pra-cujący w państwach UE i EOG, w tym w Niderlandach), wielu z nas, w tym także osoby zatrudnione za pośrednictwem naszej agencji SBA Flex, poczuło się dość niepewnie. 
W rozmowach z kandydatami dało się wyczuć lęk przed nieznanym. Do obawy o zdrowie doszedł także strach o wszelkie aspekty związane z pracą w Niderlandach. Wiele osób zadawało sobie po-niższe pytania:
•    Jak wyjechać z Polski?
•    Czy będę bezpieczny podczas podróży?
•    Co czeka mnie po wyjeździe? 
•    Czy agencja zapewni mi zamieszkanie w miejscu, w którym nic mi nie grozi?
•    Czy firma, która mnie zatrudni zadba o moje zdrowie?
•    Jak wrócę do rodziny?
Bardzo dobrze Was rozumiemy, dlatego postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości odnośnie sytuacji związanej z pandemią. 

Sytuacja w Polsce i w Niderlandach

Obostrzenia, które towarzyszyły nam przez około 2 miesiące są powoli luzowane. Premier za-powiedział rozpoczęcie III etapu odmrażania gospodarki. Od 18 maja w Polsce możemy korzystać z usług kosmetyczki, fryzjera czy z pewnymi ograniczeniami również z restauracji. Przywrócone zostały wydarzenia sportowe do 50 osób oraz organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przeds-zkolach i w klasach I-III . 
Nadal utrzymywany jest obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.
W Niderlandach to ograniczenie wejdzie 1 czerwca i będzie dotyczyć przejazdu transportem pu-blicznym, ponieważ - jak podkreśla premier Niderlandów, Mark Rutte - trudno utrzymać dystans 1,5 metra w tego typu miejscach. Od 12 maja w Niderlandach można chodzić do salonów kos-metycznych i fryzjerskich, a część dzieci wróciła już do szkół. Natomiast od 1 czerwca będzie można także korzystać (z ograniczeniami!) z restauracji, kin czy teatrów. 

Czy granice są zamknięte?

Stwierdzenie, które często przewijało się w naszych rozmowach, że „granice są zamknięte” jest dość nieprecyzyjne. Granice są zamknięte, ale dla cudzoziemców, którzy chcieliby wjechać do Polski.

Natomiast nie ma zakazu wyjazdu ani wjazdu do kraju dla obywateli Polski, a także cudzoziemców w siedmiu - określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - przy-padkach. Zakaz wjazdu cudzoziemców nie dotyczy m.in. małżonków i dzieci lub przebywających pod stałą opieką obywateli RP, osób z Kartą Polaka, osób posiadających prawo czasowego lub stałego pobytu w RP, cudzoziemców przewożących towar do Polski, osób pracujących w naszym kraju czy zagranicznych dyplomatów, ich personelu i rodzin.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy znajdujący się w wyżej wskazanych sytuacjach będą mogli przekroczyć granicę Polski, ale muszą liczyć się z kontrolą graniczną, która obejmuje drogi lądowe, lotniska i porty morskie. Ruch kolejowy między Polską a jej sąsiadami na-dal jest wstrzymany.

Obecnie ograniczenia i kontrola na granicach obowiązuje do 12 czerwca 2020 roku, a granice można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.
Polska wprowadzając te obostrzenia oparła się na art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, według którego w razie zaistnienia zagrożenia, państwo należące do strefy Schengen może  wyjątkowo przywrócić kontrole na granicach.
Nie ma jednak już obowiązku kwarantanny dla pracowników z Polski, o czym była mowa już wcześniej.

Wyjedź z SBA Flex

W związku z zaistniałą sytuacją trzeba liczyć się z tym, że transport pomiędzy krajami może być utrudniony, wydłużony, ale nie jest niemożliwy. Firma transportowa GTV, z którą współpracujemy nadal organizuje przejazdy do Niderlandów. 

Przewoźnik nie tylko stosuje się do określonych prawnie standardów, ale również wprowadził dodatkowe sposoby zabezpieczenia pasażerów. Dlatego oprócz wymaganych środków sani-tarnych, jak na przykład płyn do dezynfekcji oraz odpowiednie odstępy miedzy pasażerami, GTV wprowadził także specjalne szybki, które skutecznie oddzielają podróżujących od siebie. 

Sytuacja w firmach, do których rekrutujemy

Nasi klienci, dla których rekrutujemy kandydatów do pracy, nieustannie dostosowują się do nowej rzeczywistości, stawiając sobie za priorytet ochronę swoich pracowników.
Dlatego w wielu firmach zwiększono liczbę zmian, tak, aby ograniczyć liczbę bezpośrednich kon-taktów między zatrudnionymi, wprowadzono rygor sanitarny na stołówkach, gdzie zwiększono od-ległości między stołami. Wszędzie natomiast pracownicy mają do dyspozycji środki higieniczne.
W zakładach Vion miedzy liniami produkcyjnymi zamontowano ekrany, dzięki czemu pracownicy są chronieni przed bezpośrednim kontaktem z potencjalną bezobjawowo zakażoną osobą na hali.  Dodatkową formą ochrony jest możliwość noszenia maseczek zabezpieczających na terenie Vion. W samochodach, które parkują przed firmą, mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, a w busie cztery. 

Partylite, będący producentem świec, mierzy wszystkim wchodzącym na teren zakładu, tempera-turę. Osoby, które mają ją podwyższoną, odsyłane są do domu. 
Firmom logistycznym o wiele łatwiej dostosować się do nowych warunków, ponieważ tam specy-fika pracy, a nie reżim sanitarny, narzuca utrzymywanie dystansu pomiędzy pracownikami. Tu dodatkowym zabezpieczeniem jest wspomniana zwiększona liczba zmian. 

Do tej pory (14.05.2020) koronawirusa wykryto już u 4,5 miliona osób na świecie, z czego prawie 300 tysięcy zmarło. W Polsce odnotowano ponad 17 tysięcy, a w Niderlandach ponad 43 tysiące zachorowań. Wiemy, że sytuacja jest poważna, ale dzięki temu, że odpowiedzialnie podejdziemy do tematu, jesteśmy w stanie przezwyciężyć ten kryzys i pracować bezpiecznie pomimo wielu utrudnień.

Chciałbyś zadać nam pytanie odnośnie rekrutacji lub pracy w erze koronawirusa? Zapraszamy do kontaktu.