Declarație privind protecția confidențialității SBA Holding & societăților acesteia

Acest text reprezintă declarația privind protecția confidențialității la societatea SBA Holding B.V. și la societățile filiale, numite în continuare împreună societatea SBA Holding. SBA Holding prelucrează datele personale ale Dvs. pentru a vă putea deservi și pentru a lucra cât mai eficient.

SBA Holding acordă multă atenție gestionării corespunzătoare a datelor Dvs. personale. De aceea, le prelucrăm și le depozităm cu grijă. Puteți conta pe faptul că datele Dvs. sunt sigure la societatea SBA Holding și că respectăm reglementările juridice în vigoare.

De ce SBA Holding a pregătit declarația privind protecția confidențialității?

În prezenta Declarație privind protecția confidențialității vă prezentăm în ce mod folosim datele Dvs. personale. Veți afla care dintre datele Dvs. le prelucrăm, în ce scopuri, cine are acces la aceste date, cum le depozităm, cui i le transmitem și cum puteți Dvs. influența aceste lucruri. Interesul Dvs. este pentru noi pe primul loc!

Ce reprezintă datele personale?

Datele personale reprezintă toate datele care pot duce la o anumită persoană fizică, iar acea persoană sunteți chiar Dvs. Exemplul de date personale este următor: prenumele și numele Dvs., adresa, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail și datele biometrice. Astfel de date sunt obținute de la Dvs, de exemplu atunci când completați un formular, trimiteți o scrisoare sau un e-mail sau sunați la noi. Ne prezentați datele Dvs. personale și atunci când vizitați site-urile de internet ale societății SBA Holding (precum sbaflex.com sau sbaflex.pl), de exemplu sub formă de adresa IP sau fișierul cookie.

În momentul când transmiteți datele Dvs la societatea SBA Holding sau o face o terță persoană, noi prelucrăm acele date. Sensul noțiunii de prelucrare este larg și cuprinde, printre altele: colectarea, depozitarea, trecerea în revistă, ștergerea, folosirea și divulgarea datelor terțelor persoane. Noțiunea de „prelucrare” înseamnă, de asemenea, lichidare sau distrugere.

La ce se referă Declarația de față privind protecția confidențialității?

Prezenta declarație privind protecția confidențialității se referă la toate datele personale legate de Dvs. pe care le prelucrează SBA Holding în cadrul prestării de servicii. 

Ale cui date personale sunt prelucrate la SBA Holding?

Putem prelucra datele personale ale tuturor persoanelor cu care suntem în legătură sau care ne vizitează site-ul de internet. Aceștia sunt, printre alții (potențialii) angajați temporari, angajați delegați, persoane angajate în sistemul „payroll” și clienți ai societății SBA Holding. De asemenea, prelucrăm datele personale ale persoanelor de contact ale potențialilor noștri beneficiari de comandă, clienți de afaceri, furnizori sau parteneri de afaceri. 

Important: dacă în calitate de organizație sau firmă Dvs. ne transmiteți datele personale ale angajaților Dvs., atunci în conformitate cu reglementările în vigoare Dvs. sunteți obligați să-i informați despre acest lucru pe angajații Dvs. Le puteți da angajaților Dvs. prezenta Declarație privind protecția confidențialității. Datorită acestui lucru angajații Dvs. vor avea cunoștințe exacte despre modul de utilizare a datelor personale ale acestora de către SBA Holding.

Cine răspunde pentru prelucrarea datelor personale?

Administratorul datelor personale ale Dvs. este SBA Holding B.V. cu sediul la Boogschutterstraat 5 în Tilburg. Administratorul este cel care din punct de vedere formal și juridic decide dacă și ce fel de date personale vor fi prelucrate, în ce scop și în ce mod. 

La ce folosește SBA Holding datele personale?

SBA Holding poate prelucra datele personale ale Dvs. doar atunci când are o bază în acest sens, întemeiată juridic.  
Baze întemeiate juridic pentru prelucrarea datelor personale:

 • acordul Dvs. Acordul depus poate fi retras în orice moment;
 • prelucrarea datelor Dvs. este indispensabilă pentru a realiza contractul;
 • prelucrarea datelor Dvs. este indispensabilă pentru a îndeplini o obligație juridică;
 • prelucrarea datelor Dvs. este indispensabilă pentru a combate o amenințare serioasă a sănătății Dvs., precum și
 • prelucrarea datelor Dvs. este indispensabilă dat fiind interesul SBA Holding față de care interesul Dvs. nu este superior. 

 SBA Holding prelucrează datele personale pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient, mai ales la realizarea următoarelor sarcini: 

 •     analizarea și optimizarea site-urilor online
  Când Dvs. vizitați site-ul nostru de internet, luață legătură cu cineva prin intermediul site-urilorde socializare sau folosiți aplicația noastră, noi colectăm informații legate de tipul dispozitivului, motorului de căutare și de modul de utilizare a site-ului sau aplicației noastre. Aceste informații ne vor ajuta la îmbunătățirea site-ului nostru de  internet, a comunicării și a aplicației, pentru comoditatea Dvs. și pentru ca noi să putem să vă deservim cât mai bine.
 •     prestarea serviciilor din domeniul resurselor umane
  Colectăm și prelucrăm datele persoanelor care aplică pentru un post de muncă, datele potențialilor candidați și angajați temporari în scopul prestării serviciilor noastre din domeniul resurselor umane, printre care intermediere, trimitere la muncă, delegare, payrolling, recrutare și selectare, angajarea personalului și trimiterea la muncă a angajaților terțelor persoane, dezvoltare personală și șanse de angajare, reintegrare, consultanță profesională, outplacement, consultanță, planificare și administrare de personal și de remunerații.
 •     întreținerea contactelor de afaceri
  Prelucrăm datele personale ale persoanelor care lucrează pentru întreprinderile cu care facem afaceri, în scopul depunerii de oferte și/sau acordării informațiilor pe tema serviciilor prestate și în legătură cu celelalte activități, pentru a menține relațiile de afaceri și pentru a încheia și menține contracte de comenzi.

În general vorbind, colectăm și prelucrăm datele Dvs. doar în scopul realizării sarcinilor noastre ca agenție de forte de muncă temporară și ca birou care își delegă angajații, ca de exemplu intermediere, trimitere la muncă, delegare, payrolling, intermediere pentru persoane care se autoangajează, recrutare și selectare, dezvoltare personală și șanse pentru angajare, administrare de plăți și administrare de personal. 

În cazuri concrete vă rugam să ne transmiteți datele Dvs. personale, printre altele, în următoarele scopuri:

 • pentru a încheia și a menține relația angajat-angajator sau relația personală cu Dvs. / relația de intermediere de muncă și pentru a deține în acest scop administrația financiară, personală, a orelor de lucru, a absențelor și/sau a remunerațiilor.
 • pentru a încheia și a menține relația direcținată pe obținerea/realizarea comenzilor și pentru a deține în acest scop administrația financiară.
 • pentru a evalua capacitatea Dvs. de a îndeplini o anumită funcție sau de a realiza o comandă, pentru a nota disponibilitatea Dvs. și a vă contacta cu potențialul beneficiar de comandă sau beneficiari de comandă și/sau partener și pentru a vă prezenta acestora. 
 • pentru a intermedia angajarea Dvs., a oferi consultanța referitoare la cariera Dvs. și/sau consultanța referitoare la dezvoltare personală și/sau la celelalte servicii legate de muncă, printre altele cursuri de perfecționare, pentru a vă trimite la beneficiari de comandă, a vă comanda executarea lucrărilor la beneficiari de comandă sau pentru a obține comenzi pentru Dvs. 
 • pentru a putea încheia și realiza contractele încheiate cu Dvs, cu beneficiarii noștri de comandă și/sau parteneri.
 • pentru a vă informa despre serviciile prestate de către noi și despre celalaltă activitate și pentru a putea s-o ajustăm mai bine la cerințele și la caracteristica Dvs. (de ex. trimiterea înștiințărilor despre oferte de muncă).
 • pentru scopuri de administrare și generare a informațiilor și rapoartelor de gestionare, pentru a efectua analizele de piață, controlul (exterior sau intern), auditurile și cercetările experților contabili, precum și pentru a susține și a menține calitatea și securitatea la firmă.
 • pentru a vă asigura accesul și utilizarea site-ului nostru de internet închis prin folosirea propriului cont.
 • pentru a putea respecta reglementările juridice și executive în vigoare și/sau pentru a depune cereri de obținere a subvențiilor și a micșorării cotizațiilor, de pildă în contextul identificării sau plății impozitelor și cotizațiilor pentru asigurări sociale.
 • pentru a putea realiza obligațiile în ceea ce privește reintegrarea și comenzile de la organele de stat de a ajuta persoanele îndepărtate de piața muncii la găsirea unui post. 
 • pentru a putea să vă trimitem mesajele și ofertele speciale personalizate care vor corespunde cu interesele Dvs. personale pe baza informațiilor pe care le-ați împărtășit cu noi, precum și pe baza informațiilor colectate de noi prin intermediul fișierelor cookie sau prin intermediul tehnicilor asemănătoare pe tema utilizării de către Dvs. a site-urilor de internet/a site-urilor de socializare/a blog-urilor societății SBA Holding.
 • pentru a îmbunătăți produsele noastre și serviciile prestate (printre altele, prin intermediul site-ului nostru de internet și al site-ului închis de internet) sau pentru a rezolva probleme (tehnice) care apar la utilizarea site-ului de internet sau a serviciilor noastre.

Prelucrăm datele Dvs. numai în scopurile prezentate. 
În cazul folosirii datelor Dvs. în alte scopuri (strict legat ecu cele de mai sus) conform legii vă vom transmite informațiile detaliate în acest sens și vom iniția măsurile cerute.

Ce date personale prelucrăm?

La înregistrare:

 • prenumele și numele, adresa, domiciliul, adresa e-mail și alte date de contact,
 • data și locul nașterii, vârsta, sexul,
 • curriculum vitae (CV), informațiile despre studii, stagii și experiența profesională,
 • date pe tema cursurilor de perfecționare și/sau testelor pe care le-ați trecut pe cont propriu sau prin intermediul nostru, 
 • date referitoare la disponibilitate și la concediu,
 • alte date care sunt (sau pot fi) importante în cadrul evaluării utilității Dvs., de ex. referințe și adeverințe, poza de pașaport și video (prezentare) - benevol,

În momentul când puteți începe munca pentru noi /lucrați/ați lucrat pentru noi:

 • cetățenia, numărul de identificare (BSN), docuemntul de identitate, permis de muncă,
 • celelalte date legate de înregistrare personală, cea legata de remunerație și de absențe.

Cum tratează SBA Holding datele personale?

Cu grijă, respectând siguranța și confidențialitatea acestora. Așa utilizăm datele Dvs. personale. În acest scop SBA Holding a pregătit o politică de profil.

Supravegherea prelucrării datelor personale

Regulile referitoare la protecția datelor Dvs. personale au fost stabilite în regulamentul general privind protecția datelor. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) [Oficiul pentru Protecția Datelor Personale] supraveghează respectarea acestei legi. 

În cazul când, după părerea Dvs. nu respectăm hotărârile prezentei Declarații privind protecția confidențialității sau o facem în mod insuficient, aveți dreptul să depuneți o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor Personale. Datele de contact ale Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Siguranța

Pentru a proteja confidențialitatea datelor Dvs., SBA Holding va lua măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare. Folosim mijloace de protecție pentru a preveni abuzurile și accesul neautorizat la datele personale, precum administrarea accesului, firewalle și serverele protejate, precum și cifrarea unor anumite tipuri de date ca informații financiare și alte date sensibile.

În afara protejării sistemelor noastre, în cadrul SBA Holding vrem să limităm, de asemenea, accesul la toate datele Dvs. Sistemele noastre sunt construite în așa fel încât angajații pot vedea doar acele informații pentru care sunt autorizați.

Anunțarea incidentelor

dacă am afla în mod neprevăzut că protecția datelor personale ale Dvs. totuși nu a fost suficientă sau dacă ar exista o bănuială în acest sens, vom anunța acest lucru la Oficiul pentru Protecția Datelor Personale. Dacă încălcarea datelor personale ale Dvs. poate avea consecințe negative pentru Dvs., vă vom înștiința cât mai repede posibil. 

Confidențialitate

Mergem pe premiza că datele Dvs. au întotdeauna caracter confidențial. De aceea, toți angajații societății SBA Holding sunt obligați să respecte confidențialitatea. Acest lucru se referă, de asemenea, la terțe persoane angajate la societatea SBA Holding sau numite în alt mod să execute anumite lucrări. La respectarea confidențialității sunt obligate și persoanele care execută lucrări tehnice la sistemtele noastre. Pe scurt vorbind, toate persoanele care au acces la datele Dvs. sunt obligate la respectarea confidențialității. 

Cât timp depozităm datele?

SBA Holding depozitează date nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care acestea sunt prelucrate și nu mai mult decât permite legea. Durata depozitării unor anumite date depinde de tipul acestora și de scopul în care acestea sunt prelucrate. Perioada de depozitare poate, deci, să fie diferită pentru diferite scopuri. 

Divulgarea datelor terțelor persoane

În mod cert nu divulgăm datele Dvs. personale terțelor persoane, cu excepția situației când acest lucru este indispensabil în cadrul realizării contractului, dacă avem o astfel de obligație legală sau dacă Dvs. ați exprimat acordul în acest sens. 
    
SBA Holding poate fi, de asemenea, obligată să divulge datele personale pe baza unor reglementări legale sau executive, pe baza unei sentințe judecătorești sau în cazul unei înșelăciuni sau al unui abuz. În acest caz SBA Holding asigură colaborarea sa deplină. 

Transmiterea datelor Dvs. în țările din afara Uniunii Europene 

SBA Holding nu va transmite datele Dvs. firmelor sau sucursalelor aflate în țările dinafara Uniunii Europene, cu excepția situației când în acest sens a fost încheiat un contract model sau când Dvs. ați semnat o declarație în care sunteți de acord cu astfel de transmitere. 

Contact personal cu societatea SBA Holding

Contactele dintre Dvs. și SBA Holding sunt adesea menținute prin telefon, prin intermediul unor formulare, mesaje e-mail sau site-uri de socializare. Dacă acest lucru este indispensabil pentru serviciile noastre, salvăm datele Dvs. personale transmise cu astfel de ocazii.

Diferite moduri de a lua legătură

Din ce în ce mai des Clienții mențin contactul cu societatea SBA Holding prin intermediul mesajelor e-mail, al site-urilor de socializare (Facebook, Twitter) sau al site-urilor noastre de internet. Uneori sunt utilizate SMS-uri și chat-uri. Evident, multe informații vin în continuare prin scrisori și cu ajutorul formularelor. Inițiatorul contactului puteți fi atât Dvs., cât și SBA Holding. SBA Holding poate prelucra datele personale ale Dvs. colectate cu această ocazie, de exemplu pentru a răspunde la întrebări, pentru a depune oferte sau pentru a ridica calitatea serviciilor noastre.

Contact telefonic cu societatea SBA Holding

Convorbirile telefonice atât din cât și înspre societate pot fi înregistrate. Efectuăm aceste înregistrări pentru a-i instrui și evalua pe angajații noștri, pentru a efectua coaching-ul acestora, precum și pentru a optimiza calitatea serviciilor prestate pentru a vă asigura deservirea mai bună. 

Vizitarea site-ului de internet al societății SBA Holding

Când vizitați site-ul nostru de internet, înregistrăm adresa Dvs. IP, datele referitoare la vizită și la fișierele cookie.

Ce facem cu adresa Dvs. IP?

Toți utilizatorii internetului posedă adresele IP. Acest lucru este valabil și pentru cei care folosesc internetul prin intermediul unui telefon mobil. Utilizarea internetului fără adresa IP nu este posibilă. SBA Holding păstrează adresele IP pentru a vă proteja împotriva înșelăciunilor pe internet.

Ce facem cu datele referitoare la vizitarea site-ului?

Site-urile de internet ale societății SBA Holding salvează datele generale referitoare la vizitări, precum datele celor mai des vizitate pagini internet. Datorită acestor informații putem în continuare să optimizăm construirea site-ului nostru. De asemenea, pe baza acestor informații putem plasa pe site informații cu ținta mai precisă. Astfel putem în continuare să ne îmbunătățim serviciile. Înregistrăm, de asemenea, modul în care vizitatorii navighează pe site-ul societății SBA Holding. Aceste date sunt depozitate și prelucrate numai în interiorul societății. Le utilizăm, de pildă, la analizele statistice ale desfășurării vizitei, la combaterea înșelăciunilor și pentru a putea prezenta oferte personalizate.

Ce facem cu fișierele cookie?

Pe acest site de internet folosim fișierele cookie. Cookie reprezintă un fișier mic, simplu, trimis de pe paginile acestui site care este salvat de motorul Dvs. de căutare pe hard discul calculatorului, tabletei, telefonului etc. („dispozitivul”).

Cu acordul Dvs. plasăm pe dispozitivul Dvs. fișierele cookie "de urmărire". Le folosim pentru monitorizarea paginilor pe care le vizitați ca în acest mod să pregătim profilul comportamentului Dvs. online. Acest profil nu este legat de numele, adresa, adresa e-mail a Dvs. etc., având doar ca scop facilitarea ajustării înștiințărilor despre oferte de lucru la profilul Dvs., ca aceste oferte să fie cel mai bine nimerite.

În cadrul serviciului „Analytics“ firma americană Google plasează prin intermediul site-ului nostru fișierele cookie. Folosim acest serviciu pentru ca să-i cunoaștem pe vizitatorii site-ul nostru și ca să primim rapoarte pe această temă. Google poate transmite aceste informații terțelor persoane dacă va fi obligată la așa ceva prin lege sau în intervalul în care aceste persoane prelucrează informații în numele Google. Nu avem nici o influență asupra acestui lucru. Informațiile colectate de către Google sunt supuse anonimizării în cel mai mare grad posibil. Adresa Dvs. IP cu siguranță nu este transmisă nicăieri. Informațiile sunt transmise și depozitate de către Google pe serverele din SUA.

Scoatere din evidență 

Înainte de a începe folosirea site-ul nostru de internet Dvs. alegeți personal ce fel de fișiere cookie putem folosi. 
Decizia poate fi modificată în setările fișierelor cookie de pe motorul Dvs. de căutare.  

Care sunt drepturile Dvs.?

În cazul cănd SBA Holding prelucrează datele Dvs. personale în conformitate cu reglementările în vigoare, aveți anumite drepturi. Aceste drepturi sunt explicate mai jos. 

Vă informăm despre prelucrarea datelelor personale

Înainte de a începe prelucrarea datelor Dvs. personale SBA Holding vă transmite informații referitoare la identitatea noastră, la scopurile și modul de prelucrare a datelor, la regulile conform cărora este efectuată prelucrarea, la drepturile pe care le aveți Dvs. și la faptul cum puteți înfluența prelucrarea datelor. 

Transmiterea acestor informații nu este necesară dacă deja știți despre prelucrarea datelor sau dacă informarea Dvs. est imposibilă sau ar necesita un efort disproporționat de mare de la noi. 

Accesul la datele Dvs.

Persoanele înregistrate în societatea SBA Holding care doresc să obțină informația care dintre datele personale sunt folosite se pot folosi de dreptul de acces. Atunci vă rugăm să spuneți ce date personale doriți să obțineți. 

Dreptul la modificarea datelor 

Aveți dreptul la modificarea datelor în cazul când acestea sunt eronate sau incomplete. De asemenea, aveți dreptul să modificați datele în cazul în care acestea nu sunt corespunzătoare cu scopul în care sunt prelucrate sau când le prelucrăm contrar reglementărilor juridice. 

Înștiințăm terțe persoane care au primit de la noi datele Dvs despre o eventuală modificare a datelor, cu excepția situației când acest lucru va fi imposibil sau când ar necesita un efort disproporționat de mare de la noi. 

Dreptul la ștergerea datelor

În plus, aveți dreptul la ștergerea unor anumite date. De exemplu, când datele Dvs. nu mai sunt indispensabile pentru scopul pentru care le-am primit, când vă opuneți prelucrării acestora sau când datele au fost prelucrate neconform cu legea. Însă nu totdeauna putem șterge toate datele cerute pentru că avem obligația (sau putem avea obligația) de a depozita anumite date ale Dvs. Acest lucru se referă, de pildă, la numărul de identificare BSN sau la copia documentului de identitate în cazul în care Dvs. lucrați sau ați lucrat pentru noi.

Dreptul la limitarea prelucrării

De asemenea, aveți dreptul la limitarea prelucrării datelor Dvs. Dreptul la limitare înseamnă că nu vom putea (temporar) să prelucrăm datele Dvs. personale și nici să le modificăm. Acest drept are aplicare atunci când negați corectitudinea datelor, când sunteți de părere că datele personale nu mai sunt indispensabile pentru scopurile anterioare sau că prelucrarea datelor Dvs. personale de către societatea SBA Holding este neconformă cu legea. 

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul să depuneți opoziția față de prelucrarea datelor Dvs. personale de către societatea SBA Holding dacă datele Dvs. sunt întrebuințate în alte scopuri decât cele indispensabile pentru realizarea contractului sau cele indispensabile pentru realizarea obligației legale. De exemplu, când nu doriți ca noi să folosim datele personale pentru a vă prezenta ofertele personalizate.

Dreptul la transmiterea datelor 

În cazul în care Dvs. înșivă ne-ați prezentat datele Dvs. personale, în anumite cazuri aveți dreptul la transmiterea datelor. Acest lucru înseamnă că atunci când rugați acest lucru veți primi datele Dvs. într-un format structurizat, general folosit care poate fi citit mecanic.  

Cum puteți beneficia de drepturile Dvs.?

În cazul în care doriți să beneficiați de drepturile Dvs. puteți în orice moment să ne contactați prin intermediul datelor de contact de mai jos sau să ne trimiteți o scrisoare care conține prenumele și numele Dvs., adresa e-mail și numărul de telefon. Vom răspunde la cererea Dvs. în decurs de o lună. 

Vă rugăm să vă legitimați cu documentul de identitate valabil. În acest mod putem controla dacă datele Dvs. sunt transmise persoanei corespunzătoare. 

Putem refuza cererile exagerate referitoare la prezentarea informațiilor. Cererile exagerate reprezintă acele cereri când, de exemplu, doriți să obțineți informații mai des decât prevede media și mai mult decât este indispensabil.

Despre declarația privind protecția confidențialității

SBA Holding poate modifica prezenta Declarație privind protecția confidențialității. Ultima modificare a avut loc pe data de 24 mai 2018 r. 
Întotdeauna veți găsi cea mai nouă variantă pe www.sbaflex.com

Dacă aveți întrebări sau observații referitoare la Declarația noastră privind protecția confidențialității vă rugăm să ne contactați la adresa: 
SBA Holding 
Boogschutterstraat 5
5015BX Tilburg
@:  info@sbaflex.com  &  privacy@sbaflex.com