Solicitare Adeverință Salariat

Vă rog să îmi trimiteți fișa de angajare la adresa de email menționată în formularul de contact. Menționez că datele furnizate sunt complete și corecte.